OOOC De Waai © 2011

 BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE
www.jeugdhulpdonbosco.be


OOOC De Waai + OOOC Jongerenhuis

=

OOOC De Bries

Campus Eeklo of Drongen

 

Dit is de webstek van het Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum De Waai (kortweg OOOC De Waai) in de Zuidmoerstraat in Eeklo en OOOC Jongerenhuis dat sinds september naar De Beekstraat in Drongen is verhuisd. Beide OOOC’s werken reeds 2 jaar intensief samen en worden vanaf 1 januari 2017 één onder de naam:

 

OOOC De Bries

met een campus in Eeklo (het huidige OOOC De Waai) en een campus in Drongen (het huidige OOOC Jongerenhuis).

 

Beide OOOC’s zijn een onderdeel van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen afdeling Gent-Eeklo. Onder deze afdeling behoort ook het OBC De Waai en een dagbesteding traject met OPP werking.

We zijn volop bezig om de naamsverandering en de bijhorende verandering van huisstijl, logo, website, etc. tegen 1 januari 2017 voor te bereiden. In afwachting  hiervan behouden we deze gemeenschappelijk, maar beperkte webstek.

 

OOOC, Onthaal, Observatie, en Oriëntatiecentrum

 

Soms zijn er problemen thuis, loopt het wel eens fout op school, hebben ouders het moeilijk met de opvoedingstaak of is er een (onverwachte) crisis. Als meerdere problemen zich tegelijk stellen, als het even te veel wordt, kunnen jongeren en hun omgeving via het ondersteuningscentrum jeugdzorg, het vertrouwenscentrum kindermishandeling, de jeugdrechtbank of andere daartoe gemandateerde voorzieningen bij ons terecht. We onderzoeken welke soort hulp het best past voor de jongere en zijn of haar context en geven na ons onderzoek daarover een advies. Indien nodig zorgen we ook voor de opvang van jongeren in onze voorziening.

 

DOELGROEP EN AANBOD

 

We zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap Agentschap Jongerenwelzijn voor de modules
-
Module “diagnostiek in het kader van de bijzonder jeugdbijstand” (onderzoek en advies)

- Module “verblijf in functie van diagnostiek” (tijdelijke opvang en begeleiding hoge en lage frequentie)

en dit voor minderjarige jongens en meisjes (tussen 6 en 18 jaar) en hun gezinnen die naar ons doorverwezen worden.

Op basis van leeftijd en geslacht kunnen cliënten of ambulant begeleid worden of residentieel in
- Leefgroep Hinkstap: 8 jongens tussen 12 jaar en 15jaar, campus Eeklo.
- Leefgroep Pion : 8 jongens tussen 15 jaar en 18 jaar, campus Eeklo.
- Leefgroep Jongerenhuis: 8 meisjes en jongens tussen 6 en 18 jaar, campus Drongen.

 

AANMELDING

 

De hulp van OOOC De Waai en OOOC Jongerenhuis is niet-rechtstreeks toegankelijk. Dit betekent dat een contactpersoon-aanmelder voor hun cliënten een aanvraag (A-document) moet indienen bij de Intersectorale Toegangspoort. Om gebruik te kunnen maken van ons aanbod moeten kinderen en jongeren over de module “Diagnostiek in het kader van bijzonder jeugdbijstand” beschikken. Indien een residentiële opname aangewezen is, moet er ook een erkenning zijn voor de module “Verblijf in functie van Diagnostiek”.

 

Afspraken ter voorbereiding van een opname gebeuren via:

Bert Bruggeman

bert.bruggeman@jongerenhuis.be en bert.bruggeman@ooocdewaai.be

09/377.48.49 of  09/233.96.16

Kris De Roos
kris.deroos@ooocdewaai.be

09/377.48.49 of  09/233.96.16

 

CONTACT

 

Bij vragen omtrent onze werking, de leefgroepen, de intakeprocedure, etc. kunt u steeds terecht op onze beide campussen

 

Campus Eeklo (OOOC De Waai)

Zuidmoerstraat 158
9900 Eeklo

Tel: 09/377.48.49 / Fax: 09/378.40.71
Email: 
info@ooocdewaai.be

 

 

Campus Drongen (OOOC Jongerenhuis)

Beekstraat 46c

9031 Drongen

Tel: 09 233 96 16/ Fax: 09 233 96 17

secretariaat@jongerenhuis.be

 

LIGGING